Đang tải...

Tiếng Anh
message zalo
STT Ví trí Địa điểm làm việc Thời gian tuyển dụng Xem chi tiết
1 Kĩ thuật thị trường gia cầm Các tỉnh phía Bắc 12/05/2023 - 12/12/2023
2 Nhân viên kĩ thuật trại heo Các tỉnh phía Bắc 12/05/2023 - 12/12/2023
Thông báo
Đóng